Engelska, History of English, avancerad kurs, 7.5 hp

Engelska, avancerad kurs, History of English

VT 2020, Kvartsfart, Linköping

Engelska, History of English, avancerad kurs, 7.5 hp

VT 2021, Kvartsfart, Linköping

Genom att studera ett representativt urval av texter från olika tidsperioder belyser kursen det engelska språkets utveckling från fornengelska till tidig modern engelska (Shakespeares tid). Samtidigt befäster och fördjupar studenten sina språkvetenskapliga kunskaper och färdigheter genom att tillämpa olika analysverktyg vad gäller t ex ljud-, form- och satslära. Kursen kan ingå i Engelska, Magisterkurs, 60 hp.

En unik examen
Visa/dölj innehåll