Engelska 3, uppsats, 15 hp

Engelska 3, uppsats

VT 2021, Halvfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Engelska 3, uppsats

HT 2021, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2021-07-16

Engelska 3, uppsats

VT 2022, Halvfart, Linköping

Kursen avser halva den tredje terminens studier i engelska. Utbildningens mål är att ge avancerad färdighet i användning av engelska i skrift, samt en fördjupad inblick i vetenskaplig teori och metod. Detta görs genom att studenten skriver ett självständigt examensarbete om 15 hp inom antingen engelsk litteratur- eller språkvetenskap.

En unik examenVisa/dölj innehåll