:

Engelska 3, uppsats, 15 hp

Engelska 3, uppsats, 15 hp

VT 2022, Halvfart, Linköping

Engelska 3, uppsats

HT 2022, Halvfart, Linköping

Engelska 3, uppsats, 15 hp

VT 2023, Halvfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2022-12-15

Engelska 3, uppsats

HT 2023, Halvfart, Linköping

Kursen avser halva den tredje terminens studier i engelska. Utbildningens mål är att ge avancerad färdighet i användning av engelska i skrift, samt en fördjupad inblick i vetenskaplig teori och metod. Detta görs genom att studenten skriver ett självständigt examensarbete om 15 hp inom antingen engelsk litteratur- eller språkvetenskap.

En unik examen Visa/dölj innehåll