Engelska 3, uppsats, 15 hp

Engelska 3, uppsats

VT 2020, Halvfart, Linköping

Engelska 3, uppsats

HT 2020, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Engelska 3, uppsats

VT 2021, Halvfart, Linköping

Engelska 3, uppsats

HT 2021, Helfart, Linköping

Obs! På grund av ett administrativt misstag anges fel startvecka för uppsatskursen (711G23) HT20. Kursen startar med en introduktion den 24 augusti. Därefter ges en teori- och metodkurs (en kurs i uppsatsskrivande) under första hälften av höstterminen som bör läsas av studenter som inte har läst en sådan kurs tidigare.

Kursen avser halva den tredje terminens studier i engelska. Utbildningens mål är att ge avancerad färdighet i användning av engelska i skrift, samt en fördjupad inblick i vetenskaplig teori och metod. Detta görs genom att studenten skriver ett självständigt examensarbete om 15 hp inom antingen engelsk litteratur- eller språkvetenskap.

En unik examenVisa/dölj innehåll