:

Engelska 3, fördjupningskurs, 30 hp

Engelska 3, fördjupningskurs

VT 2022, Helfart, Linköping

Engelska 3, fördjupningskurs

HT 2022, Helfart, Linköping

Engelska 3, fördjupningskurs

VT 2023, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2022-12-15

Engelska 3, fördjupningskurs

HT 2023, Helfart, Linköping

Kursen avser den tredje terminens studier i engelska. Utbildningens mål är att ge avancerad färdighet i användning av engelska i tal och skrift samt fördjupade kunskaper i valda områden inom den engelskspråkiga litteraturen och lingvistiken. Kursen består av fyra block: språkstudier (5 hp), litteraturstudier (5hp), teori och metod (5 hp), samt en uppsats om 15 hp inom antingen engelsk litteratur- eller språkvetenskap. Se kurshemsidan för närmare upplysningar om vilka delkurser som ges den aktuella terminen.

En unik examen Visa/dölj innehåll