Engelska 3, fördjupningskurs, 30 hp

Engelska 3, fördjupningskurs

VT 2020, Helfart, Linköping

Engelska 3, fördjupningskurs

HT 2020, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Engelska 3, fördjupningskurs

VT 2021, Helfart, Linköping

Engelska 3, fördjupningskurs

HT 2021, Helfart, Linköping

I kursen Engelska 3 fördjupar du dina kunskaper om det engelska språket och engelskspråkig litteratur ytterligare. Kursen är uppbyggd kring tre delkurser, som vässar din kommunikativa kompetens samtidigt som de gör dig mer bekant med vetenskapligt arbete. Därtill skriver du en uppsats om 15 hp, där du fördjupar dig inom ett område som du själv valt. Beroende på om du följer kursen under höst- eller vårterminen varierar delkursutbudet något. På höstterminen ges delkurser med fokus på översättningsteori och kritisk litteraturteori, och på vårterminen ges delkurser med fokus på språkhistoria och kritisk litteraturteori. Under uppsatskursen väljer du om du vill skriva om en språkvetenskaplig eller litteraturvetenskaplig frågeställning. Genom uppsatskursen tränar du dina färdigheter såväl i att skriva själv som att ge konstruktiv kritik på andras texter. Kursen Engelska 3 ger dig en verklig konkurrensfördel i ditt professionella liv men är också en bra förberedelse för studier på högre nivåer, vare sig du siktar mot en Masterexamen i Engelska eller mot en framtida forskarkarriär!

En unik examenVisa/dölj innehåll