Engelska 3, fördjupningskurs, 30 hp

Engelska 3, fördjupningskurs

VT 2021, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Engelska 3, fördjupningskurs

HT 2021, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2021-07-16

Engelska 3, fördjupningskurs

VT 2022, Helfart, Linköping

Kursen avser den tredje terminens studier i engelska. Utbildningens mål är att ge avancerad färdighet i användning av engelska i tal och skrift samt fördjupade kunskaper i valda områden inom den engelskspråkiga litteraturen och lingvistiken. Kursen består av fyra block: språkstudier (5 hp), litteraturstudier (5hp), teori och metod (5 hp), samt en uppsats om 15 hp inom antingen engelsk litteratur- eller språkvetenskap. Se kurshemsidan för närmare upplysningar om vilka delkurser som ges den aktuella terminen.

En unik examenVisa/dölj innehåll