Kontrastiva moment för engelsklärare, 7.5 hp

VT 2024, Kvartsfart, Linköping

Kontrastiva moment för engelsklärare, 7.5 hp

HT 2024, Kvartsfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Kontrastiva moment för engelsklärare, 7.5 hp

VT 2025, Kvartsfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

I kursen Kontrastiva moment för engelsklärare utvecklar du din kunskap om språkliga skillnader mellan svenska och engelska, framförallt de grammatiska skillnaderna. Du utvecklar även din språkliga förmåga att identifiera, analysera och på ett pedagogiskt fungerande sätt förklara dessa skillnader för svenska skolelever. Under kursens gång behandlar vi metoder och arbetsformer för språkinlärning, med särskilt fokus på den kontrastiva kompetensen. För att öka din egen språkliga kompetens arbetar vi med olika slags skriftliga övningar, inklusive uppsatsskrivande. Kursen riktar sig främst till dig som har en utländsk examen i engelska men saknar kontrastiva moment (svenska – engelska), men kursen är meningsfull även för dig som av andra skäl vill fördjupa din kunskap om kontrastiva skillnader mellan engelska och svenska.

Läsa på distans

En unik examen