Barn- och ungdomslitteratur, 7.5 hp

ST 2023, Halvfart, Ortsoberoende

Barn- och ungdomslitteratur, 7.5 hp

ST 2024, Halvfart, Ortsoberoende

Kursen ger insikter i den samtida barn- och ungdomslitteraturen och dess betydelse för sin målgrupp. Detta görs genom litteraturvetenskapliga analysmetoder och genom ett läsarorienterat perspektiv på genren. En historisk översikt visar på barn- och ungdomslitteraturens utveckling fram till de samtida verk som studeras mera ingående, både svenska och utländska. Störst fokus läggs på kapitelboken men även börja-läsa böcker och ungdomsromaner läses. Skolan och bibliotekens roll för barn och ungdomars läsning uppmärksammas också. Kunskaperna utvecklas genom seminarier, gruppuppgifter, muntliga och skriftliga presentationer och studiebesök.

Studera på distans

En unik examen