Barn- och ungdomslitteratur, 7.5 hp

Barn- och ungdomslitteratur, 7.5 hp

ST 2021, Halvfart, Ortsoberoende

Stängd för sen anmälan

Kursen ger insikter i den samtida barn- och ungdomslitteraturen och dess betydelse för sin målgrupp. Detta görs genom litteraturvetenskapliga analysmetoder och genom ett läsarorienterat perspektiv på genren. En historisk översikt visar på barn- och ungdomslitteraturens utveckling fram till de samtida verk som studeras mera ingående, både svenska och utländska. Störst fokus läggs på kapitelboken men även börja-läsa böcker och ungdomsromaner läses. Skolan och bibliotekens roll för barn och ungdomars läsning uppmärksammas också. Kunskaperna utvecklas genom seminarier, gruppuppgifter, muntliga och skriftliga presentationer och studiebesök.

En unik examenVisa/dölj innehåll