Litteraturvetenskap 1, grundkurs, 30 hp

VT 2023, Helfart, Linköping

Litteraturvetenskap 1, grundkurs, 30 hp

HT 2023, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Litteraturvetenskap 1, grundkurs, 30 hp

VT 2024, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2023-12-15

Litteraturvetenskap 1, grundkurs, 30 hp

HT 2024, Helfart, Linköping

I kursen Litteraturvetenskap 1 lär du dig att diskutera, analysera och tolka litteratur på vetenskaplig grund. Det ger dig goda möjligheter att förbättra både din kunskap om litteraturen och dess historia och din analytiska och kritiska kompetens. I kursen ingår studier av litteraturvetenskapens grundfrågor och dess centrala teorier och metoder, litteraturvetenskaplig textanalys och kurser i den äldre och den moderna västerländska litteraturens historia. Du bekantar dig även med litteraturens former genom att själv skriva kortare litterära texter, och utvecklar din förståelse för litteraturens villkor i ett föränderligt medielandskap. Som litteraturvetare vid Linköpings universitet får du rik kunskap om litteratur i ett socialt, historiskt, medialt och kulturellt sammanhang. Du får insikter i hur litteratur utvecklas och förändras. Du lär dig olika sätt att kritiskt analysera och tolka litteratur, samt att organisera större textmaterial och presentera det muntligt och skriftligt med utvecklad argumentationsförmåga och en god språkkänsla. Kursen bjuder på en blandning av seminarier med gemensamma diskussioner, föreläsningar samt muntliga presentationer och skriftliga övnings- och inlämningsuppgifter. Grundkursen Litteraturvetenskap 1 öppnar dörrarna till vidare studier i litteraturvetenskap, och ger dig breda kompetenser inför ditt framtida arbetsliv.

En unik examen