Designhistoria och designteori, 7.5 hp

VT 2024, Halvfart, Ortsoberoende

Designhistoria och designteori, 7.5 hp

VT 2025, Halvfart, Ortsoberoende

Anmälningsperiod 16 sep. - 15 okt.

Kursen behandlar designens historia och teori ur ett estetiskt, historiskt och samhälleligt perspektiv. Inom ramen för kursen ges en översikt över designens historia från 1850 till början av 2000-talet, med tyngdpunkt på föremålens estetiska uttryck samt roll i en kulturell och samhällelig kontext. I kursen fokuseras även på de textbaserade teorier som är bärande för att få en fördjupad förståelse för artefaktens form och mening. Kursen behandlar även designfrågor ur ett immaterialrättsligt perspektiv.

En unik examen