Konstvetenskap 2, fortsättningskurs, 30 hp

VT 2024, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2023-12-15

Konstvetenskap 2 är fortsättningskursen för dig som vill fördjupa dina kunskaper om konst, arkitektur och annan visuell kultur. Kursen innehåller två delkurser med tematiska fördjupningar; Samtida visuella uttryck: bild, media och design samt Kulturens arena: museets roll och förutsättningar där vi reflekterar kring det konstvetenskapliga fältet i gemensamma seminarier. Vidare har vi en delkurs med tyngdpunkt på relevanta metoder för bildtolkning och arkitekturanalys, som ger värdefulla verktyg för en tillämpning av dina kunskaper. Och slutligen ger uppsatskursen dig möjligheten att fördjupa dig i ett eget ämne och utveckla ditt vetenskapliga skrivande. 

En unik examen