Praktisk filosofi 4, avancerad kurs

30 hp

Praktisk filosofi 4, avancerad kurs, 30 hp

HT 2022, Helfart, Linköping

Praktisk filosofi 4, avancerad kurs, 30 hp

VT 2023, Helfart, Linköping

Praktisk filosofi 4, avancerad kurs, 30 hp

HT 2023, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2023-07-14

Praktisk filosofi 4, avancerad kurs, 30 hp

VT 2024, Helfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Kursen ger fördjupade kunskaper om praktisk-filosofiska problem och teorier. Den består av litteraturkurser samt ett gemensamt seminarium. Kursen kan ingå i studier för masterexamen. 

De avancerade kurserna i filosofi är en förberedelse för forskarutbildning i filosofi, men kursen fungerar även utmärkt i kombination med andra ämnen, som till exempel statskunskap, historia eller ekonomi. Beroende på vilka andra kurser den kombineras med, kan en masterutbildning i filosofi utgöra en lämplig bakgrund för vitt skilda arbetsområden.

En unik examen

Läs mer om ämnet filosofi