Praktisk filosofi 4, avancerad kurs, 30 hp

Praktisk Filosofi 4, avancerad kurs

VT 2021, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2021-12-15

Praktisk filosofi 4, avancerad kurs, 30 hp

HT 2021, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Praktisk filosofi 4, avancerad kurs, 30 hp

VT 2022, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2021-12-15

Kursen ger fördjupade kunskaper om praktisk-filosofiska problem och teorier. Den består av litteraturkurser samt ett gemensamt seminarium. Kursen kan ingå i studier för masterexamen. 

De avancerade kurserna i filosofi är en förberedelse för forskarutbildning i filosofi, men kursen fungerar även utmärkt i kombination med andra ämnen, som till exempel statskunskap, historia eller ekonomi. Beroende på vilka andra kurser den kombineras med, kan en masterutbildning i filosofi utgöra en lämplig bakgrund för vitt skilda arbetsområden.

En unik examenVisa/dölj innehåll

Läs mer om ämnet filosofiVisa/dölj innehåll