Praktisk filosofi 4, avancerad kurs, 30 hp

VT 2024, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Praktisk filosofi 4, avancerad kurs, 30 hp

HT 2024, Helfart, Linköping

Praktisk filosofi 4, avancerad kurs, 30 hp

VT 2025, Helfart, Linköping

Kursen ger fördjupade kunskaper om praktisk-filosofiska problem och teorier. Den består av litteraturkurser samt ett gemensamt seminarium. Kursen kan ingå i studier för masterexamen. 

De avancerade kurserna i filosofi är en förberedelse för forskarutbildning i filosofi, men kursen fungerar även utmärkt i kombination med andra ämnen, som till exempel statskunskap, historia eller ekonomi. Beroende på vilka andra kurser den kombineras med, kan en masterutbildning i filosofi utgöra en lämplig bakgrund för vitt skilda arbetsområden.

En unik examen

Läs mer om ämnet filosofi