Praktisk filosofi, avancerad kurs (magisterkurs), 30 hp

VT 2024, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Praktisk filosofi, avancerad kurs (magisterkurs), 30 hp

HT 2024, Helfart, Linköping

Praktisk filosofi, avancerad kurs (magisterkurs), 30 hp

VT 2025, Helfart, Linköping

Magisterkursen består dels av en självständigt genomförd egen uppsats, dels av ett seminarium samt litteraturkurser. Efter genomgången magisterkurs kan studenten erhålla en magisterexamen i praktisk filosofi. Kursen kan även ingå i studier i en masterexamen.

De avancerade kurserna är en förberedelse för forskarutbildning i filosofi, men kursen fungerar även utmärkt i kombination med andra ämnen, som till exempel statskunskap, historia eller ekonomi. Beroende på vilka andra kurser den kombineras med, kan en masterutbildning i filosofi utgöra en lämplig bakgrund för vitt skilda arbetsområden.

En unik examen

Läs mer om ämnet filosofi