Praktisk filosofi, avancerad kurs (masterkurs), 30 hp

VT 2024, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Praktisk filosofi, avancerad kurs (masterkurs), 30 hp

HT 2024, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Praktisk filosofi, avancerad kurs (masterkurs), 30 hp

VT 2025, Helfart, Linköping

Kurserna är en förberedelse för forskarutbildning i filosofi, men den här kursen fungerar även utmärkt i kombination med andra ämnen. Beroende på vilka andra kurser den kombineras med, kan en masterutbildning i filosofi utgöra en lämplig bakgrund för vitt skilda arbetsområden. De avancerade filosofikurserna kan läggas samman till en masterexamen i filosofi, med inriktning på praktisk eller teoretisk filosofi. För att få en examen i praktisk filosofi krävs att man har gjort Praktisk Filosofi 4, avancerad kurs 30 hp, Praktisk filosofi, magisterkurs 30 hp och Praktisk filosofi, masterkurs 30 hp samt ytterligare en kurs, förslagsvis i Teoretisk filosofi.

En unik examen

Läs mer om ämnet filosofi