Praktisk filosofi 3, fördjupningskurs

30 hp

Praktisk filosofi 3, fördjupningskurs, 30 hp

HT 2022, Helfart, Linköping

Praktisk filosofi 3, fördjupningskurs, 30 hp

VT 2023, Helfart, Linköping

Praktisk filosofi 3, fördjupningskurs, 30 hp

HT 2023, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2023-07-14

Praktisk filosofi 3, fördjupningskurs, 30 hp

VT 2024, Helfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Kursen ger fördjupade kunskaper inom modern moralfilosofi och avslutas med ett uppsatsarbete om 15 hp.

En unik examen

Läs mer om ämnet filosofi