Praktisk filosofi 3, fördjupningskurs, 30 hp

VT 2024, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Praktisk filosofi 3, fördjupningskurs, 30 hp

HT 2024, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Praktisk filosofi 3, fördjupningskurs, 30 hp

VT 2025, Helfart, Linköping

Kursen ger fördjupade kunskaper inom modern moralfilosofi och avslutas med ett uppsatsarbete om 15 hp.

En unik examen

Läs mer om ämnet filosofi