Hjärna och medvetande, 7.5 hp

VT 2024, Kvartsfart, Ortsoberoende

Stängd för sen anmälan

Hjärna och medvetande, 7.5 hp

VT 2025, Kvartsfart, Ortsoberoende

Kursen behandlar frågor kring medvetandets natur och dess relation till hjärnan. Efter en introducerande översikt över vad vi idag vet om hjärnans funktion tar kursen upp frågor som rör medvetandet, jaget, personlig identitet och även några etiska frågor som blir en följd av den växande kunskapen om hjärnan och dess funktion, till exempel frågor kring vårt ansvar för våra handlingar.

Läsa på distans

En unik examen