Teoretisk filosofi 4, avancerad kurs, 30 hp

VT 2024, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Teoretisk filosofi 4, avancerad kurs, 30 hp

HT 2024, Helfart, Linköping

Teoretisk filosofi 4, avancerad kurs, 30 hp

VT 2025, Helfart, Linköping

Kursen ger fördjupade kunskaper om teoretisk-filosofiska problem och teorier. Den består av litteraturkurser samt ett gemensamt seminarium. Kursen kan ingå i studier för masterexamen. 

Kursen ger fördjupade kunskaper om teoretisk-filosofiska problem och teorier. Den består av litteraturkurser samt ett gemensamt seminarium. Kursen kan ingå i studier för masterexamen. De avancerade kurserna är en förberedelse för forskarutbildning i filosofi, men den här kursen fungerar även utmärkt i kombination med andra ämnen, som till exempel matematik eller ekonomi. Beroende på vilka andra kurser den kombineras med, kan en masterutbildning i filosofi utgöra en lämplig bakgrund för vitt skilda arbetsområden.

En unik examen

Läs mer om ämnet filosofi