Teoretisk filosofi, avancerad kurs (magisterkurs), 30 hp

VT 2024, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Teoretisk filosofi, avancerad kurs (magisterkurs), 30 hp

HT 2024, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Teoretisk filosofi, avancerad kurs (magisterkurs), 30 hp

VT 2025, Helfart, Linköping

Magisterkursen i teoretisk filosofi består dels av en självständigt genomförd egen uppsats, dels av ett seminarium samt litteraturkurser. Kursen kan ingå i studier för masterexamen. Beroende på vilka andra kurser den kombineras med, kan en masterutbildning i filosofi utgöra en lämplig bakgrund för vitt skilda arbetsområden.

De avancerade filosofikurserna är även en förberedelse för forskarutbildning i filosofi, men fungerar också utmärkt i kombination med andra ämnen, som till exempel matematik eller ekonomi.  

En unik examen

Läs mer om ämnet filosofi