Teoretisk filosofi, avancerad kurs (masterkurs), 30 hp

VT 2024, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Teoretisk filosofi, avancerad kurs (masterkurs), 30 hp

HT 2024, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Teoretisk filosofi, avancerad kurs (masterkurs), 30 hp

VT 2025, Helfart, Linköping

Kursen är en förberedelse för forskarutbildning i filosofi, men fungerar även utmärkt i kombination med andra ämnen, som till exempel matematik eller ekonomi. Under kursen genomför studenten ett eget uppsatsarbete. Beroende på vilka andra kurser den kombineras med, kan en masterutbildning i filosofi utgöra en lämplig bakgrund för vitt skilda arbetsområden. De avancerade kurserna ovan kan läggas samman till en masterexamen i filosofi, med inriktning på praktisk eller teoretisk filosofi. För att få en examen i teoretisk filosofi krävs att man har gjort Teoretisk filosofi, avancerad kurs 30 hp och Teoretisk filosofi, magisterkurs 30 hp samt ytterligare en kurs, förslagsvis Praktisk filosofi.

En unik examen

Läs mer om ämnet filosofi