Teoretisk filosofi 3, fördjupningskurs, 30 hp

VT 2023, Helfart, Linköping

Teoretisk filosofi 3, fördjupningskurs, 30 hp

HT 2023, Helfart, Linköping

Teoretisk filosofi 3, fördjupningskurs, 30 hp

VT 2024, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2023-12-15

Teoretisk filosofi 3, fördjupningskurs, 30 hp

HT 2024, Helfart, Linköping

Kursen ger fördjupade kunskaper om teoretisk-filosofisk och vetenskapsteoretisk teoribildning och metod och avslutas med ett uppsatsarbete på 15 hp.

En unik examen

Läs mer om ämnet filosofi