Teoretisk filosofi 3, fördjupningskurs, 30 hp

Teoretisk filosofi 3, fördjupningskurs, 30 hp

VT 2021, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Teoretisk filosofi 3, fördjupningskurs, 30 hp

HT 2021, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2021-07-16

Teoretisk filosofi 3, fördjupningskurs, 30 hp

VT 2022, Helfart, Linköping

Kursen ger fördjupade kunskaper om teoretisk-filosofisk och vetenskapsteoretisk teoribildning och metod och avslutas med ett uppsatsarbete på 15 hp.

En unik examenVisa/dölj innehåll

Läs mer om ämnet filosofiVisa/dölj innehåll