Teoretisk filosofi 3, fördjupningskurs, 30 hp

Teoretisk filosofi 3, fördjupningskurs, 30 hp

VT 2021, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2021-12-15

Teoretisk filosofi 3, fördjupningskurs, 30 hp

HT 2021, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Teoretisk filosofi 3, fördjupningskurs, 30 hp

VT 2022, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2021-12-15

Kursen ger fördjupade kunskaper om teoretisk-filosofisk och vetenskapsteoretisk teoribildning och metod och avslutas med ett uppsatsarbete på 15 hp.

En unik examenVisa/dölj innehåll

Läs mer om ämnet filosofiVisa/dölj innehåll