:

Teoretisk filosofi 3, fördjupningskurs, 30 hp

Teoretisk filosofi 3, fördjupningskurs, 30 hp

VT 2022, Helfart, Linköping

Teoretisk filosofi 3, fördjupningskurs, 30 hp

HT 2022, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2022-07-15

Teoretisk filosofi 3, fördjupningskurs, 30 hp

VT 2023, Helfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Kursen ger fördjupade kunskaper om teoretisk-filosofisk och vetenskapsteoretisk teoribildning och metod och avslutas med ett uppsatsarbete på 15 hp.

En unik examen Visa/dölj innehåll

Läs mer om ämnet filosofi Visa/dölj innehåll