Teoretisk filosofi 3, fördjupningskurs, 30 hp

VT 2024, Helfart, Linköping

Teoretisk filosofi 3, fördjupningskurs, 30 hp

HT 2024, Helfart, Linköping

Teoretisk filosofi 3, fördjupningskurs, 30 hp

VT 2025, Helfart, Linköping

Anmälningsperiod 16 sep. - 15 okt.

Denna kurs inriktar sig på den teoretiska filosofin, den delen av ämnet som fokuserar på discipliner som kunskapsteori, metafysik, språkfilosofi och logik. Kursen är en fördjupning av det man har läst på grundkurserna under de första två terminerna av filosofistudier.

Kursen innehåller ett uppsatsarbete på 15 hp. Uppsatsämnet väljs i samråd med handledaren och begränsas så att det kan ges en grundlig behandling i artikelformat. Utöver detta läser man kursen Modern analytisk filosofi, som behandlar centrala problem i den moderna teoretiska analytiska filosofin, genom läsning av originaltexter.

Delar av kursen kan komma att ges på engelska.

En unik examen

Läs mer om ämnet filosofi