Etik, sommarkurs, 7.5 hp

Etik, sommarkurs

ST 2020, Halvfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Kursen är en introduktion till etiken som ämne. Centrala etiska begrepp som det goda livet, människosyn, människovärde och ansvar behandlas, liksom etiska teorier som utilitarism, kantianism, dygdetik och rättighetsteorier. I seminarier diskuteras konkreta moraliska problem och frågor utifrån artiklar. Deltagarna tränas i att analysera och värdera systematiska moraliska argument. Den studerande fördjupar sig i en etisk fråga genom att skriva en kortare uppsats.

En unik examen
Visa/dölj innehåll