Den artificiella intelligensens etik

7.5 hp

Den artificiella intelligensens etik, 7.5 hp

HT 2022, Helfart, Linköping

Den artificiella intelligensens etik, 7.5 hp

HT 2022, Halvfart, Ortsoberoende

Den artificiella intelligensens etik, 7.5 hp

VT 2023, Halvfart, Ortsoberoende

Stängd för sen anmälan

Den artificiella intelligensens etik, 7.5 hp

VT 2023, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Den artificiella intelligensens etik, 7.5 hp

HT 2023, Helfart, Linköping

Den artificiella intelligensens etik, 7.5 hp

HT 2023, Halvfart, Ortsoberoende

Den artificiella intelligensens etik, 7.5 hp

VT 2024, Helfart, Linköping

Den artificiella intelligensens etik, 7.5 hp

VT 2024, Halvfart, Ortsoberoende

Kursen ges på engelska. Se engelskspråkiga sidan för beskrivning.

En unik examen