Företagsekonomi 3 - Redovisning, 30 hp

VT 2024, Helfart, Linköping

Företagsekonomi 3 - Redovisning, 30 hp

VT 2025, Helfart, Linköping

Kursen består av tre delkurser och inleds med Koncernredovisning, omfattar utformningen av årsredovisningen i olika företagsformer från enskilda bolag till koncerner. Den andra delkursen, Redovisningsteori, som omfattar det teoretiska perspektivet på externredovisning. Företagsekonomi 3 mot redovisning avslutas med en kandidatuppsats på 15 hp.

Urval till denna kurs sker utifrån antal redovisade akademiska poäng i ämnet företagsekonomi, godkända fram till och med sista anmälningsdag.

En unik examen