Genom att läsa företagsekonomi kan du designa din egen utbildning. Företagsekonomi ger dig möjlighet att utveckla förmågan att identifiera, beskriva och analysera frågeställningar kring företagande och organisation.

Fristående kurser kan kombineras på en mängd olika vis till en kandidatexamen.

Det finns två olika examina om du väljer att läsa Företagsekonomi som huvudområde:

  • Filosofie kandidatexamen, 180 hp
  • Ekonomie kandidatexamen, 180 hp

Det finns även möjlighet att läsa vidare till en Ekonomie magisterexamen, 60 hp. 

Exempel på möjliga upplägg av studier

Det finns många olika möjligheter hur du kan lägga upp dina studier. Vill du ta ut en kandidatexamen är det bra om du redan i början av dina studier börjar fundera på i vilken ordning du ska läsa kurserna. Alla kurser går inte varje termin och för att du inte skall få en ledig termin är det bra att kolla upp vilka kurser som ges endast vissa terminer. Nedan ges två exempel på hur din studieplan skulle kunna se ut. Om inget annat anges så ges kurserna både höst och vår.

Exempel 1: Ekonomie kandidatexamen
(studiestart på hösten)

År 1

Hösten
Företagsekonomi 1, 30 hp (går endast på hösten) eller Nationalekonomi 1, 30 hp

Våren
Handelsrättslig översiktskurs, 15 hp
Grundläggande statistik, 7,5 hp
Regressions- och tidsserieanalys, 7,5 hp (går endast på våren)

År 2

Hösten
Nationalekonomi 1, 30 hp eller Företagsekonomi 1, 30 hp (går endast på hösten)

Våren
Företagsekonomi 2, 30 hp (går endast på våren)  

År 3

Hösten
Valfria kurser 30 hp / Utlandstermin

Våren
Företagsekonomi 3, 30 hp (går endast på våren)

Exempel 2: Ekonomie kandidatexamen
(studiestart på våren)

År 1

Våren
Nationalekonomi 1, 30 hp

Hösten
Företagsekonomi 1, 30 hp (går endast på hösten)

År 2

Våren
Företagsekonomi 2, 30 hp (går endast på våren)

Hösten
Handelsrättslig översiktskurs, 15 hp
Grundläggande statistik, 7,5 hp
Surveymetodik, 7,5 hp (går endast på hösten)

År 3

Våren
Företagsekonomi 3, 30 hp (går endast på våren)

Hösten
Valfria kurser/utlandstermin, 30 hp

Kurser inom huvudområdet företagsekonomi

Företagsekonomi 1, helfart, kurspaket, 30 hp

Kurspaket innehåller delkurserna: Organisation och beteende, 7,5 hp, Externredovisning, 7,5 hp, Kalkylering och budgetering, 7,5 hp och Marknadsföring, 7,5 hp. Kursernas mål är att ge grundläggande kunskaper om företagsekonomiska modeller och före...

Företagsekonomi 2, 30 hp

Kurspaketet Företagsekonomi 2 innehåller: Externredovisning B - Normbildning och reglering, 7,5 hp, Samhällsvetenskaplig metod, 7,5 hp, Klassisk och modern organisation, 7,5 hp och Finansiell planering, 7,5 hp. Kurserna ger breddning och fördjupni...

Företagsekonomi 3 - Styrning, 30 hp

This course consists of three parts. The first part, Management Control 7,5 ECTS credits, focuses on the structures and processes whereby an organization tries to implement its strategic goals and efficient use of resources in order to attain orga...

Företagsekonomi 3 - Redovisning, 30 hp

Kursen består av två olika delkurser och inleds med Redovisningsteori, som omfattar det teoretiska perspektivet på externredovisning. Den andra delkursen, Koncernredovisning, omfattar utformningen av årsredovisningen i olika företagsformer från en...

Företagsekonomi 3 - Marknadsföring, 30 hp

This course consists of three parts. The first part, Marketing and Consumer Behaviour 7,5 ECTS credits, centers on the processes and activities consumers engage in when acting on today’s markets. The second part, Service Management and Marketing 7...

One Year Master - Strategi och styrning, 60 hp

Kursen ger möjlighet att studera företagsekonomi med inriktning mot strategi och ekonomistyrning på helfart under ett år och leder till en generell ettårig ekonomie magisterexamen i företagsekonomi - One Year Master in Business Administration. Und...

Tre utbildningsnivåer

Se hela utbildningsutbudet på LiU

Behöver du vägledning? Fråga studievägledare

Vill du veta mer om vilka möjligheter det finns att ta examen i företagsekonomi? Kontakta en studievägledare för ämnet.

Studievägledning vid IEI 

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Studievägledarna hittar du i A-huset, ingång 19, Campus Valla, Linköping.
Det är skyltat Studievägledning IEI.

Har du frågor, kontakta en studievägledare:
studievagledare@iei.liu.se

Studievägledare