Vill du fördjupa din förståelse för vår världs mångfaldiga geografiska landskap? Utforska samspelet mellan människa och natur i denna grundkurs i geografi.

Geografi 1, grundkurs, 30 hp

HT 2024, Helfart, Linköping

I denna kurs kommer du att djupdyka i ämnet geografi och upptäcka de grundläggande teorierna och begreppen som till stor del formar vår förståelse av världen. Vi kommer undersöka landskaps sammansättning, inklusive mark, vatten och luft, och hur dessa element varierar geografiskt och över tid. Kursen kommer även belysa samspelen mellan människan och naturen och dess påverkan på befolkning, bebyggelse, infrastruktur och ekonomi.

Naturresurser och samhällsbyggande

Kursen utforskar hur människor i olika delar av världen använder värdefulla naturresurser som mark, vatten och klimat för att forma sina samhällen. I kursen undersöker vi naturlandskap och kulturlandskap mer ingående. Vi utforskar hur de tar form och förändras över tid samt hur frågor om försörjning och utveckling hanteras på regional nivå, både inom Sverige och internationellt. Dessutom kommer vi diskutera centrala miljöfrågor som rör landskapets förändringar och hur naturresurser påverkar utvecklingen i olika delar av världen.

Kursen kommer också introducera dig till användningen av kartor och annan geografisk information för att analysera natur- och kulturlandskap samt deras tillämning i olika sammanhang. Vi kommer även beröra ämnen som geografisk informationshantering, geografiska informationssystem (GIS) och kartografi. 

För dig som är intresserad av geografi

Denna kurs vänder sig till alla som är intresserade av geografi och dess tillämpningar. Det inkluderar både studenter som vill bygga en stabil grund inom ämnet och yrkesverksamma som vill fördjupa sina geografiska kunskaper för att öppna upp nya karriärmöjligheter. Oavsett om du siktar på vidare studier eller en karriär inom geografi ger denna kurs dig en teoretisk grund. 

Varierade studieformer

Undervisningen sker genom olika metoder, inklusive föreläsningar, grupparbeten, seminarier, laborationer och geoexkursioner. Detta ger dig chansen att fördjupa din teoretiska förståelse och omsätta dina kunskaper i praktiken. Självstudier kommer även att vara en viktig del av kursen.

En unik examen