Geografi 2, fortsättningskurs, 30 hp

Geografi 2, fortsättningskurs, 30 hp

VT 2020, Helfart, Linköping

I fortsättningskursen studeras, med praktiska inslag och övningar, geografiska teorier och metoder. Studier av natur- och kulturlandskapet samt resurs- och utvecklingsfrågor. Lokaliseringsteori och ekonomisk geografi fördjupas och integreras. Likaså belyses regionala perspektiv ytterligare samt grundläggande kunskaper om geografiska informationssystem (GIS). Kursen avslutas med ett självständigt arbete som behandlas i seminarieform.

En unik examen
Visa/dölj innehåll