Geografi 2, fortsättningskurs, 30 hp

VT 2024, Helfart, Linköping

Geografi 2, fortsättningskurs, 30 hp

VT 2025, Helfart, Linköping

Anmälningsperiod 16 sep. - 15 okt.

Beskrivning av utbildningen: I fortsättningskursen studeras geografiska teorier, kunskap om natur- och kulturlandskapet samt resurs- och utvecklingsfrågor. Samtidigt fördjupas och integreras vetenskapliga perspektiv på lokaliseringsteori och ekonomisk geografi, inklusive regionala skillnader och mönster inom varu- och tjänsteproduktion samt handel. Därtill studeras centrala geografiska metoder, och bland annat lär sig studenter grundläggande kunskaper om geografiska informationssystem (GIS). Lärandemoment består huvudsakligen av salsundervisning, praktiska moment, exkursioner och övningar. Kursen avslutas med ett självständigt arbete (motsvarande tidigare B-uppsats) som behandlas i seminarieform.

En unik examen