Geografi 2, fortsättningskurs, 30 hp

Geografi 2, fortsättningskurs, 30 hp

VT 2020, Helfart, Linköping

Geografi 2, fortsättningskurs, 30 hp

VT 2021, Helfart, Linköping

I fortsättningskursen studeras geografiska teorier, kunskap om natur- och kulturlandskapet samt resurs- och utvecklingsfrågor. Samtidigt fördjupas och integreras vetenskapliga perspektiv på lokaliseringsteori, ekonomisk geografi och regionala skillnader. Därtill studeras geografiska metoder, och bland annat förmedlas grundläggande kunskaper om geografiska informationssystem (GIS). Lärandemoment består huvudsakligen av salsundervisning, praktiska moment, exkursioner och övningar. Kursen avslutas med ett självständigt arbete som behandlas i seminarieform.

En unik examen
Visa/dölj innehåll