Ledning och strategiskt personalarbete 1, 30 hp

HT 2024, Halvfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

I kursen introduceras aktuella problem och frågor inom arbete och arbetsliv. I kursen presenteras olika perspektiv på hur organisationer och företag kan ledas och utvecklas i ett föränderligt samhälle. Den studerande ska efter genomgången kurs ha förvärvat grundläggande kunskaper i sociologiska perspektiv på arbete, arbetsliv och arbetsmarknad, ledning och organisation, personalekonomi samt social- och gruppsykologi.

Relaterat innehåll

En unik examen