Contemporary European Governance, 7.5 hp

VT 2023, Helfart, Linköping

Contemporary European Governance, 7.5 hp

HT 2023, Helfart, Linköping

Contemporary European Governance, 7.5 hp

VT 2024, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2023-12-15

Kursen ges på engelska och beskrivning finns på den engelskspråkiga sidan.

Relaterade kurser

En unik examen