Pedagogik 2, fortsättningskurs, 30 hp

VT 2024, Helfart, Linköping

Pedagogik 2, fortsättningskurs, 30 hp

VT 2025, Helfart, Linköping

Anmälningsperiod 16 sep. - 15 okt.

Pedagogik är ett brett ämne som rör människor i alla åldrar, både barn, ungdomar och vuxna. Ämnet finns i många olika kontexter; skola, arbete, vardag, fritid, hem och familj. Det är med andra ord ett ämne du har användning av överallt, oavsett var i livet du befinner dig. För att konkretisera kan man säga att pedagogik handlar om lärande, formning, förändring, ledarskap, kommunikation och påverkan. Att läsa en kurs i pedagogik passar den som…

  • Vill arbeta med människor i olika åldrar i olika kontexter
  • Själv vill designa sin egen utbildning
  • Redan har en examen men önskar bredda eller ”toppa” den
  • Har ett arbete men önskar fortbildning

Kursen omfattar fyra delkurser: Förändring och lärande i organisationer (7,5hp), Ledarskap för lärande och utveckling (7,5hp), Metod i pedagogik (7,5hp) och Kommunikation och handledning (7,5hp). Vi utgår ifrån att pedagogik handlar om lärande, utveckling och påverkan samt att pedagogiska frågor hör hemma i olika områden i vårt samhälle såsom skola, arbete, familj och fritid. Kursen passar exempelvis; pedagoger, utbildare, instruktörer, ledare, vårdare, skötare, coacher, utredare och kommunikatörer, det vill säga alla som på något sätt arbetar med människor i olika pedagogiska sammanhang. 

 

Efter studierna

En unik examen