:

Pedagogik 2, fortsättningskurs, 30 hp

Pedagogik 2, fortsättningskurs, 30 hp

VT 2022, Helfart, Linköping

Pedagogik 2, fortsättningskurs, 30 hp

VT 2023, Helfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Pedagogik är ett brett ämne som rör människor i alla åldrar, både barn, ungdomar och vuxna. Ämnet finns i många olika kontexter; skola, arbete, vardag, fritid, hem och familj. Det är med andra ord ett ämne du har användning av överallt, oavsett var i livet du befinner dig. För att konkretisera kan man säga att pedagogik handlar om lärande, formning, förändring, ledarskap, kommunikation och påverkan. Att läsa en kurs i pedagogik passar den som…

  • Vill arbeta med människor i olika åldrar i olika kontexter
  • Själv vill designa sin egen utbildning
  • Redan har en examen men önskar bredda eller ”toppa” den
  • Har ett arbete men önskar fortbildning

Kursen omfattar fyra delkurser: Förändring och lärande i organisationer (7,5hp), Ledarskap för lärande och utveckling (7,5hp), Metod i pedagogik (7,5hp) och Kommunikation och handledning (7,5hp). Vi utgår ifrån att pedagogik handlar om lärande, utveckling och påverkan samt att pedagogiska frågor hör hemma i olika områden i vårt samhälle såsom skola, arbete, familj och fritid. Kursen passar exempelvis; pedagoger, utbildare, instruktörer, ledare, vårdare, skötare, coacher, utredare och kommunikatörer, det vill säga alla som på något sätt arbetar med människor i olika pedagogiska sammanhang. 

 

URVALSGRUPPER

  1. Sökande som sökterminen har förstagångsregistrering på Pedagogik 1 fristående kurs vid LiU (50%)
  2. Fortsättningsregistrering på Beteendevetenskaplig grundkurs vid LiU eller registrering på Pedagogik 1 vid LiU från tidigare terminer än sökterminen (40%)
  3. Övriga behöriga sökande (10%).

Efter studierna Visa/dölj innehåll

En unik examen Visa/dölj innehåll