:

Psykologi 2, fortsättningskurs, 30 hp

Psykologi 2, fortsättningskurs, 30 hp

VT 2022, Helfart, Linköping

Psykologi 2, fortsättningskurs, 30 hp

VT 2023, Helfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Kursen syftar till att de studerande skall förvärva fördjupade kunskaper inom några av psykologins huvudområden och illustrera psykologins tillämpning på praktiska problem. Kursen syftar också till att ge de studerande viss färdighetsträning i olika sätt att samla in och bearbeta empiriskt material, samt skapa medvetenhet om metodologiska möjligheter och begränsningar. Studerande som saknar kunskaper i matematik motsvarande sannolikhetslära och statistik på gymnasienivå rekommenderas att före eller i anslutning till undervisningen inhämta dessa kunskaper. Litteraturen är huvudsakligen på engelska.

Urvalsgrupper:

1. Sökande som sökterminen har förstagångsreg på Psykologi 1 fristående kurs vid LiU (36%) 
2. Sökande som sökterminen har förstagångsreg på Beteendevetenskaplig grundkurs (andra terminen) vid LiU samt sökande som har en förstagångsreg föregående termin på Beteendevetenskaplig grundkurs (andra terminen) vid LiU (16%) 
3. Sökande med betyget VG på avslutad fristående kurs på Psykologi grk 30hp eller motsv (32%) 
4. Övriga behöriga sökande (16%). Sökande kan endast placeras i en urvalsgrupp. Placering sker då i grupp med flest platser.

Efter studierna Visa/dölj innehåll

En unik examen Visa/dölj innehåll