Psykologi 2, fortsättningskurs, 30 hp

VT 2024, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Psykologi 2, fortsättningskurs, 30 hp

VT 2025, Helfart, Linköping

Kursen syftar till att de studerande skall förvärva fördjupade kunskaper inom några av psykologins huvudområden och illustrera psykologins tillämpning på praktiska problem. Kursen syftar också till att ge de studerande viss färdighetsträning i olika sätt att samla in och bearbeta empiriskt material, samt skapa medvetenhet om metodologiska möjligheter och begränsningar. Studerande som saknar kunskaper i matematik motsvarande sannolikhetslära och statistik på gymnasienivå rekommenderas att före eller i anslutning till undervisningen inhämta dessa kunskaper. Litteraturen är huvudsakligen på engelska.

Efter studierna

En unik examen