Vetenskapsteori för naturvetare, 7.5 hp

Vetenskapsteori för naturvetare

VT 2021, Kvartsfart, Ortsoberoende

Öppnar för sen anmälan 2021-12-15

Vetenskapsteori för naturvetare, 7.5 hp

HT 2021, Kvartsfart, Ortsoberoende

Stängd för sen anmälan

Vetenskapsteori för naturvetare, 7.5 hp

VT 2022, Kvartsfart, Ortsoberoende

Öppnar för sen anmälan 2021-12-15

Kursen innehåller: Vetenskapshistorisk orientering. Metodologiska riktningar som rationalism, empirism, positivism och falsifikationism. Centrala vetenskapsteoretiska begrepp. Problem rörande observation, induktion, vetenskapliga förklaringar och rationalitet. Teknikfilosofiska frågeställningar om den tekniska forskningens syfte och metoder. Kopplingen till grundforskning. Teknologins rationalitet; teknologisk autonomi versus teknikpluralism och användarstyrning. Forskningsetisk orientering. Kursen går helt via nätet.

Studera på distansVisa/dölj innehåll

En unik examenVisa/dölj innehåll