Vetenskapsteori för medicinare, 7.5 hp

Vetenskapsteori för medicinare, 7.5 hp

VT 2021, Kvartsfart, Ortsoberoende

Öppnar för sen anmälan 2021-12-15

Vetenskapsteori för medicinare, 7.5 hp

HT 2021, Kvartsfart, Ortsoberoende

Stängd för sen anmälan

Vetenskapsteori för medicinare, 7.5 hp

VT 2022, Kvartsfart, Ortsoberoende

Öppnar för sen anmälan 2021-12-15

De medicinska vetenskaperna spänner metodmässigt över ett vitt fält, från naturvetenskaperna till humaniora och samhällsvetenskap. Därmed måste medicinare ha en god överblick över metodfrågor för dessa olika vetenskaper.

Kursen tar upp dels generella vetenskapsteoretiska frågor, dels sådana frågor som är specifika för de medicinska vetenskaperna. Kursen kommer också att behandla forskningsetiska problem.

Studera på distansVisa/dölj innehåll

En unik examenVisa/dölj innehåll