Vetenskapsteori för medicinare, 7.5 hp

VT 2024, Kvartsfart, Ortsoberoende

Stängd för sen anmälan

Vetenskapsteori för medicinare, 7.5 hp

HT 2024, Kvartsfart, Ortsoberoende

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Vetenskapsteori för medicinare, 7.5 hp

VT 2025, Kvartsfart, Ortsoberoende

De medicinska vetenskaperna spänner metodmässigt över ett vitt fält, från naturvetenskaperna till humaniora och samhällsvetenskap. Därmed måste medicinare ha en god överblick över metodfrågor för dessa olika vetenskaper.

Kursen tar upp dels generella vetenskapsteoretiska frågor, dels sådana frågor som är specifika för de medicinska vetenskaperna. Kursen kommer också att behandla forskningsetiska problem. Kursen kan komma att ges på engelska.

Studera på distans

En unik examen