Vetenskapsteori för samhällsvetare, 7.5 hp

Vetenskapsteori för samhällsvetare, 7.5 hp

VT 2021, Kvartsfart, Ortsoberoende

Öppnar för sen anmälan 2021-12-15

Vetenskapsteori för samhällsvetare, 7.5 hp

HT 2021, Kvartsfart, Ortsoberoende

Stängd för sen anmälan

Vetenskapsteori för samhällsvetare, 7.5 hp

VT 2022, Kvartsfart, Ortsoberoende

Öppnar för sen anmälan 2021-12-15

Det vetenskapliga studiet av människan och människans plats i samhället är sammanflätat med flera slags problem. Vilken roll spelar det till exempel att människor ofta förändrar sitt beteende till följd av att de blir studerade? Kursen tar upp flera av de centrala vetenskapsteoretiska problemen inom samhällsvetenskapen, som frågor kring rationalitet, objektivitet, samhälleliga strukturer, individualism kontra kollektivism och olika uppfattningar om hur samhälleliga fenomen bäst ska studeras.

Studera på distansVisa/dölj innehåll

En unik examenVisa/dölj innehåll