Vetenskapsteori för samhällsvetare, 7.5 hp

VT 2024, Kvartsfart, Ortsoberoende

Stängd för sen anmälan

Vetenskapsteori för samhällsvetare, 7.5 hp

HT 2024, Kvartsfart, Ortsoberoende

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Vetenskapsteori för samhällsvetare, 7.5 hp

VT 2025, Kvartsfart, Ortsoberoende

Det vetenskapliga studiet av människan och människans plats i samhället är sammanflätat med flera slags problem. Vilken roll spelar det till exempel att människor ofta förändrar sitt beteende till följd av att de blir studerade? Kursen tar upp flera av de centrala vetenskapsteoretiska problemen inom samhällsvetenskapen, som frågor kring rationalitet, objektivitet, samhälleliga strukturer, individualism kontra kollektivism och olika uppfattningar om hur samhälleliga fenomen bäst ska studeras. Kursen kan komma att ges på engelska.

Studera på distans

En unik examen