:

Medie- och kommunikationsvetenskap 3, fördjupningskurs, 30 hp

Medie- och kommunikationsvetenskap 3, fördjupningskurs

HT 2021, Helfart, Linköping

Medie- och kommunikationsvetenskap 3, fördjupningskurs

HT 2022, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2022-07-15

Medie- och kommunikationsvetenskap 3 är en fördjupningskurs efter genomgången Medie- och kommunikationsvetenskap 1-2. Utbildningen ger fördjupade kunskaper med inriktning på teorier kring, och vetenskapliga metoder för, att analysera medierad kommunikation och mänsklig kommunikation i vid bemärkelse. Kursen avslutas med en uppsats.

En unik examen Visa/dölj innehåll