Medie- och kommunikationsvetenskap 3, fördjupningskurs, 30 hp

Medie- och kommunikationsvetenskap 3, fördjupningskurs

HT 2020, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Medie- och kommunikationsvetenskap 3 är en fördjupningskurs efter genomgången Medie- och kommunikationsvetenskap 1-2. Utbildningen ger fördjupade kunskaper med inriktning på teorier kring, och vetenskapliga metoder för, att analysera medierad kommunikation och mänsklig kommunikation i vid bemärkelse. Kursen avslutas med en uppsats.

Visa/dölj innehåll

En unik examen
Visa/dölj innehåll