Kultur i rörelse, 7.5 hp

HT 2024, Kvartsfart, Norrköping

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

I denna kurs presenteras aktuella metoder och begrepp för att tolka, förstå och tillämpa kulturarvsbegreppet med utgångspunkt i forskningspraktiker baserade på tvärvetenskaplighet, samarbete och applicerbarhet inom olika specifika sammanhang. Kursen ger studenten en förståelse för kulturarvets mångsidiga existensvillkor, synliggör både lokala och globala sätt att tänka, samt överbryggar dessa. Kursen har stark forskningsanknytning och tar sin utgångspunkt i hur olika akademiska discipliner kämpar med att utveckla forskningsmetoder som kan hantera denna utmaning och hjälpa oss komma ifrån invanda och ofta missvisande binära motsatspar så som exempelvis ’lokalt’ och ’globalt’.

En unik examen