Överskuldsättning - Att upptäcka, utreda och åtgärda, 7.5 hp

Little boy suffering from child abuse curled up on the sofa with his teddy.
SolStock

Överskuldsättning - Att upptäcka, utreda och åtgärda, 7.5 hp

HT 2019, Kvartsfart, Norrköping

Att vid något tillfälle inte kunna betala alla sina räkningar i slutet av månaden har hänt många människor. Men, om detta inträffar under en längre tid är personen troligen överskuldsatt.

Försök att hantera situationen genom exempelvis (nya) dyra lån förvärrar ofta läget. Överskuldsättning har av Kronofogden beskrivits som ett sluttande plan. Ytterst kan överskuldsättning leda till förlusten av hem/bostad och hemlöshet. Forskning visar att överskuldsättning redan innan dess kan ha allvarliga effekter på bl.a. hälsa, drog- och alkoholbruk, sociala relationer och viljan att leva för de berörda. Barn i överskuldsatta familjer påverkas dels av den egna familjens ekonomiska situation men också av hur de vuxna runt omkring dem mår. Om familjens skuldsituation leder till att familjen vräks kan konsekvenserna för barn ibland beskrivas som mycket allvarliga. Det sorgliga är att det sällan skulle behöva gå så här långt om enskilda och det omgivande samhället agerade i tid för att hantera situationen. Överskuldsättning är inte heller bara ett individuellt socialt problem. Tvärtom kan överskuldsättning leda till stora kostnader för hela samhället. Socialarbetare men också andra yrkesgrupper träffar i sitt arbete människor som är överskuldsatta. Att upptäcka, utreda och åtgärda överskuldsättning är av vital betydelse för både de berörda och samhället i stort.

Kursen ges på distans men innefattar 2–3 träffar på Campus i Norrköping. Både forskare, Kronofogden, Konsumentverket och budget- och skuldrådgivare m.fl. kommer hålla föreläsningar och seminarier. Kursen riktar sig främst till dig som i din yrkesvardag möter människor som lever i en överskuldsatt situation. Den syftar till att träna upp förmågan att upptäcka, förstå och utreda överskuldsättning. Vidare ger kursen användbara redskap för att hjälpa människor att åtgärda sin situation. Skuldsanering är naturligtvis en väg ut ur överskuldsättning men det finns mycket att göra långt innan något sådant kan bli aktuellt.

En unik examen
Visa/dölj innehåll