Överskuldsättning - Att upptäcka,utreda och åtgärda, 7.5 hp

Little boy suffering from child abuse curled up on the sofa with his teddy.
SolStock

Överskuldsättning - Att upptäcka,utreda och åtgärda, 7.5 hp

HT 2019, Kvartsfart, Norrköping

Överskuldsättning - Att upptäcka,utreda och åtgärda, 7.5 hp

HT 2020, Kvartsfart, Norrköping

Studera på distans
Visa/dölj innehåll

En unik examen
Visa/dölj innehåll