Barns rättigheter och mänskliga rättigheter i socialt arbete

7.5 hp

Barns rättigheter och mänskliga rättigheter i socialt arbete, 7.5 hp

HT 2023, Halvfart, Norrköping

Stängd för sen anmälan

En unik examen