Är du intresserad av hållbarhet och hur samhället styr och hanterar miljö- och klimatfrågor? Denna kurs utforskar vägen mot en mer hållbar framtid, där du kommer att lära dig om olika politiska idéer och verktyg för att styra mot en mer miljö- och klimatvänlig värld.

Miljöpolitik och miljöstyrning, 7.5 hp

HT 2024, Helfart, Linköping

Kursen granskar de komplexa sambanden mellan hållbarhet, klimatförändringar, miljöpolitik och samhällets resursförvaltning. Vi analyserar hur politiska beslut påverkar samhällets omställning mot en mer hållbar framtid. Kursen tar avstamp i internationella avtal såsom Parisavtalet och undersöker olika samhällsaktörers potential och roller.  

Lär dig om politiken i klimat- och miljöfrågor

I den här kursen utforskar vi vad hållbarhet egentligen innebär och hur det påverkar våra liv och samhället som helhet. Vi kommer att diskutera samhällets nödvändiga omställning och de strategier som föreslås för att uppnå en mer hållbar framtid. Vi analyserar hur politiska beslut och styrningsmekanismer påverkar miljö- och resurshantering och frågar oss hur olika sätt att styra påverkar innehållet i och riktningen för miljö- och hållbarhetspolitiken.  

I kursen kommer du också att utforska politiska aktörers roller, relationer och prioriteringar och hur olika konstellationer kan driva på politisk förändring. Kursen undersöker och betonar vikten av rättvisa, jämlikhet och inkludering i arbetet med att skapa en hållbar värld.  

För dig som brinner för hållbarhet 

Denna kurs ges inom ramen för två av våra masterprogram inom hållbarhet och samhällsplanering, men är även öppen för andra med behörighet. Den är särskilt lämplig för dig som vill engagera dig i att forma framtiden genom en djup förståelse för de utmaningar och möjligheter som hållbarhetsområdet erbjuder. 

Varierande studieformer 

Denna kurs ges på engelska och omfattar olika studieformer, inklusive föreläsningar, seminarier, grupparbeten och individuella skriftliga uppgifter. Du kommer också uppmuntras att utöva självstudier för att fördjupa din förståelse av ämnet. 

En unik examen