Internationell beskattningsrätt, fortsättningskurs

7.5 hp

Internationell beskattningsrätt, fortsättningskurs, 7.5 hp

HT 2022, Halvfart, Ortsoberoende

Internationell beskattningsrätt, fortsättningskurs, 7.5 hp

HT 2023, Halvfart, Ortsoberoende

Öppnar för sen anmälan 2023-07-14

Kursen behandlar tolkning och tillämpning av såväl svensk internationell skatterätt som dubbelbeskattningsavtal. Företrädesvis behandlar kursen teman rörande beskattning av bolag och individer där fler än ett land är inblandat. Exempelvis studeras beskattning av internationellt verksamma artister och idrottsmän samt inkomstöverföringar mellan bolag hemmahörande i olika länder. Kursstart kommer att meddelas senare.

Läsa på distans

En unik examen