Internationell beskattningsrätt, fortsättningskurs, 7.5 hp

Internationell beskattningsrätt, fortsättningskurs

HT 2019, Halvfart, Ortsoberoende

Internationell beskattningsrätt, fortsättningskurs, 7.5 hp

HT 2020, Tredjedelsfart, Ortsoberoende

Kursen behandlar tolkning och tillämpning av såväl svensk internationell skatterätt som dubbelbeskattningsavtal. Företrädesvis behandlar kursen teman rörande beskattning av bolag och individer där fler än ett land är inblandat. Exempelvis studeras beskattning av internationellt verksamma artister och idrottsmän samt inkomstöverföringar mellan bolag hemmahörande i olika länder. Kursstart kommer att meddelas senare.

Kursen kommer att ha 3 st obligatoriska tillfällen på campus Valla varav ett av dessa tillfällen avser kurstarten, uppropsdagen, som sökande och reserver ska befinna sig på campus Valla området för att ta sitt anspråk i kursen.

Läsa på distans
Visa/dölj innehåll

En unik examen
Visa/dölj innehåll