Historia 2, fortsättningskurs, 30 hp

VT 2024, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Historia 2, fortsättningskurs, 30 hp

HT 2024, Helfart, Linköping

Anmälningsperiod 15 mars - 15 apr.

Historia 2, fortsättningskurs, 30 hp

VT 2025, Helfart, Linköping

Historia 2, fortsättningskurs innehåller fördjupade studier i specifika historiska teman. Här ingår delkursen ”Globalisering ur ett historiskt perspektiv” där den moderna globaliseringsprocessen historiseras och problematiseras. Studenten läser också en fördjupningskurs utifrån ett antal valbara teman. I kursen behandlas även historievetenskapens utveckling och historievetenskapligt arbete. Till detta hör bland annat insamling och bearbetning av historiska källor, problemformulering, metodanvändning, informationssökning och vetenskapligt skrivande. Jämfört med på grundkursen förutsätts studenterna arbeta mer självständigt och lärarna agerar mer som handledare än som föreläsare.

En unik examen