Skapande arbete med ull, grundkurs, 7.5 hp

Skapande arbete med ull, grundkurs

VT 2021, Tredjedelsfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2021-12-15

Skapande arbete med ull, grundkurs, 7.5 hp

VT 2022, Kvartsfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2021-12-15

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om materialet ull, om hur man förenar ett tekniskt kunnande och ett utvecklat formspråk i arbetet med ull. Kursen syftar också till att den studerande ska utveckla ett experimentellt och reflekterande förhållningssätt till skapande arbete med ull. Grundläggande kunskaper i skapande arbete med textil förutsätts.

Planerade kursträffar till våren 2022 är i torsdagar och fredagar i vecka 5, 9, 12, 17 och 22.

Studera på distansVisa/dölj innehåll

En unik examenVisa/dölj innehåll