Skapande arbete med ull, grundkurs, 7,5 hp

Skapande arbete med ull, grundkurs

VT 2019, Deltid 33%, Linköping

Stängd för sen anmälan

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om materialet ull, om hur man förenar ett tekniskt kunnande och ett utvecklat formspråk i arbetet med ull. Kursen syftar också till att den studerande ska utveckla ett experimentellt och reflekterande förhållningssätt till skapande arbete med ull. Grundläggande kunskaper i skapande arbete med textil förutsätts.

Planerade kursträffar till 2019 är:

Torsdagar kl. 13.15-18.15 och fredagar kl. 9-13 i vecka 5, 9, 13, 17 och 20.

Läs mer om kursen

https://old.liu.se/ikk/slojd-textil/skapande-arbete-med-ull/kurspresentation?l=sv

Kontakt

Har du frågor om kursen, kontakta oss.

En unik examen