Skapande arbete med ull, grundkurs, 7,5 hp

Ansök
Ansök

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om materialet ull, om hur man förenar ett tekniskt kunnande och ett personligt formspråk i arbetet med ull. Kursen syftar också till att den studerande ska utveckla ett experimentellt och reflekterande förhållningssätt till skapande arbete med ull. Grundläggande kunskaper i skapande arbete med textil förutsätts.

Läs mer om kursen

https://old.liu.se/ikk/slojd-textil/skapande-arbete-med-ull/kurspresentation?l=sv

Kontakt

Har du frågor om kursen, kontakta oss.

En unik examen