:

Feministisk pedagogik och intersektionell genusdidaktik, 7.5 hp

Feministisk pedagogik och intersektionell genusdidaktik, 7.5 hp

HT 2022, Helfart, Ortsoberoende

Öppnar för sen anmälan 2022-07-15

Kursen riktar sig till studenter som vill fördjupa sina kunskaper om feministiska och intersektionella teorier om pedagogik och didaktik. Detta inkluderar normkritiska teorier, empatisk läsning och transversella dialoger med särskilt fokus på intersektionalitet och förändring. Kursen utgår ifrån aktuella förändringsprocesser i akademin och i samhället i stort, och tar upp frågor om kursplanering och kursdesign. Kursen lämpar sig för såväl den som är intresserad av feministisk och intersektionell pedagogik, som den som är yrkesverksam som lärare.

Läsa på distans Visa/dölj innehåll

En unik examen Visa/dölj innehåll