Feministisk pedagogik och intersektionell genusdidaktik, 7.5 hp

Feministisk pedagogik och intersektionell genusdidaktik, 7.5 hp

HT 2021, Helfart, Ortsoberoende

Feministisk pedagogik och intersektionell genusdidaktik, 7.5 hp

HT 2022, Helfart, Ortsoberoende

Kursen riktar sig till studenter som vill fördjupa sina kunskaper om feministiska och intersektionella teorier om pedagogik och didaktik. Detta inkluderar normkritiska teorier, empatisk läsning och transversella dialoger med särskilt fokus på intersektionalitet och förändring. Kursen utgår ifrån aktuella förändringsprocesser i akademin och i samhället i stort, och tar upp frågor om kursplanering och kursdesign. Kursen lämpar sig för såväl den som är intresserad av feministisk och intersektionell pedagogik, som den som är yrkesverksam som lärare.

Läsa på distansVisa/dölj innehåll

En unik examenVisa/dölj innehåll