Thor Balkhed
Vill du göra världen till en bättre plats genom utbildning? I den här kursen lär vi oss vilka förändringar som behövs i den pedagogiska praktiken, hur man tänker kring innehåll, undervisningsmetoder, lärandeaktiviteter, lärarens roll och läranderesultat så att utbildningen kan möta elevernas behov och göra skillnad i världen.  

Feministisk pedagogik och intersektionell genusdidaktik, 7.5 hp

HT 2024, Helfart, Ortsoberoende

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Tror du att utbildning kan göra världen till en bättre plats?

Om ja, är den här kursen för dig! 

I den här kursen lär vi oss vilka förändringar som behövs i den pedagogiska praktiken, hur man tänker kring innehåll, undervisningsmetoder, lärandeaktiviteter, lärarens roll och läranderesultat så att utbildningen kan möta elevernas behov och göra skillnad i världen. 

Välkommen att  studera feministisk pedagogik och intersektionell genusdidaktik hos oss!

Denna kurs introducerar teorier om feministisk pedagogik och intersektionell genusdidaktik inom området genusvetenskap. Du får lära dig att redogöra för kontexten av feministisk, intersektionell och normkritisk pedagogik och intersektionell genusdidaktik relaterad till aktuella förändringsprocesser, samt reflektera kritiskt kring begrepp, teorier och praktiker.

  • Vad är antiförtryckande och normkritisk pedagogik? 
  • Hur tänker vi kring makt i undervisningen och i samhället i stort? 
  • Hur utmanar vi former av förtryck som sexism, rasism, homofobi och klassförtryck i samhället? 
  • Vad är en engagerad lärare? 
  • Hur kan vi stärka eleverna? Vilken betydelse har kropp och känslor i undervisningssammanhang?

Dessa frågor reflekterar vi tillsammans över under våra föreläsningar, studentgruppsmöten och seminarier.

I den här kursen får du också att utforska verktyg för att designa, planera och undervisa kurser. Genom inlämningsuppgifter kommer du att planera och utforma din egen kurs för att omsätta feministisk pedagogik och intersektionell genusdidaktik i praktiken!

Läsa på distans

En unik examen