Thor Balkhed
Vill du göra världen till en bättre plats? Den här kursen erbjuder ett livligt diskussionsutrymme för att kritiskt ta itu med de viktigaste aktuella debatterna om kön, identitet, migration, kolonialitet, rasism, intersektionalitet, minne, motstånd och samexistens. Vi tar del av det senaste inom akademisk litteratur, konst, skönlitteratur och filmmedier. 

Är vi systrar trots allt? Genus och postkolonialism, 7.5 hp

HT 2024, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Är det tillräckligt att vara kvinna för att dela samma intressen, värderingar och mål med alla andra kvinnor i världen? Är kön en universell nämnare som ersätter rasmässiga, kulturella, religiösa, sociala och geopolitiska skillnader? Är västerländsk feminism en mall för alla andra feminismer? Kan vi behålla våra olikheter och fortfarande förstå varandra och vara allierade i arbetet för att bygga en mer rättvis och rättvis värld? Inför den nuvarande globala konservativa motreaktionen mot genusforskning, ursprungsforskning, ras- och migrationsforskning, vad kan tystnaderna och försummade genusrörelserna och idéerna från den globala södern erbjuda den utmattade och spridda västerländska feminismen? 

Om du är intresserad av dessa frågor, ger detta kurs  ett livligt diskussionsutrymme och erbjuder dig att kritiskt ta itu med de viktigaste aktuella debatterna om kön, identitet, migration, kolonialitet, rasism, intersektionalitet, minne, motstånd och samexistens. Vi tar del av det senaste inom akademisk litteratur och konst, skönlitteratur och filmmedier och arbetar med interaktiva kreativa metoder som minnesarbete, automatiskt skrivande och forumteater. 

Kursen ges och examineras på engelska och riktar sig till studenter från alla discipliner med ett genuint intresse för samtida politiska och kulturella debatter om genusaspekter av den globala kolonialiteten och en vilja att göra världen till en bättre plats.

En unik examen