Kristendomens historia, fornkyrkan, avancerad kurs, 15 hp

Kristendomens historia, fornkyrkan, avancerad kurs

VT 2019, Halvfart, Linköping

Kristendomens historia, fornkyrkan, avancerad kurs, 15 hp

HT 2019, Halvfart, Linköping

Kristendomens historia, fornkyrkan, avancerad kurs, 15 hp

VT 2020, Halvfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

I denna kurs får du möjlighet att fördjupa dig i den spännande utvecklingen  under de första kristna århundradena. Kursen består av självständiga  litteraturstudier, med stor frihet i val av litteratur (översikter,  kommentarlitteratur, primärkällor och minst en avhandling), med stöd i form av  handledning, frivilliga seminarier och ett avslutande examinationssamtal (som  kan genomföras via nätet).

Läs mer om kursen

https://liu.se/studieinfo/kurs/790a61

https://liu.se/utbildning/kurs/790a61

https://liu.se/artikel/religionsvetenskap

En unik examen
Visa/dölj innehåll