Kristendomens historia, fornkyrkan, avancerad kurs

15 hp

Kristendomens historia, fornkyrkan, avancerad kurs

HT 2022, Halvfart, Ortsoberoende

Kristendomens historia, fornkyrkan, avancerad kurs, 15 hp

VT 2023, Halvfart, Ortsoberoende

Kristendomens historia, fornkyrkan, avancerad kurs

HT 2023, Halvfart, Ortsoberoende

Öppnar för sen anmälan 2023-07-14

Kristendomens historia, fornkyrkan, avancerad kurs, 15 hp

VT 2024, Halvfart, Ortsoberoende

Inte öppen för anmälan

I denna kurs får du möjlighet att fördjupa dig i den spännande utvecklingen  under de första kristna århundradena. Kursen består av självständiga  litteraturstudier, med stor frihet i val av litteratur (översikter,  kommentarlitteratur, primärkällor och minst en avhandling), med stöd i form av  handledning, frivilliga seminarier och ett avslutande examinationssamtal (som  kan genomföras via nätet).

Läsa på distans

En unik examen