:

Kristendomens historia, fornkyrkan, avancerad kurs, 15 hp

Kristendomens historia, fornkyrkan, avancerad kurs, 15 hp

VT 2022, Halvfart, Ortsoberoende

Kristendomens historia, fornkyrkan, avancerad kurs

HT 2022, Halvfart, Ortsoberoende

Kristendomens historia, fornkyrkan, avancerad kurs, 15 hp

VT 2023, Halvfart, Ortsoberoende

Öppnar för sen anmälan 2022-12-15

Kristendomens historia, fornkyrkan, avancerad kurs

HT 2023, Halvfart, Ortsoberoende

I denna kurs får du möjlighet att fördjupa dig i den spännande utvecklingen  under de första kristna århundradena. Kursen består av självständiga  litteraturstudier, med stor frihet i val av litteratur (översikter,  kommentarlitteratur, primärkällor och minst en avhandling), med stöd i form av  handledning, frivilliga seminarier och ett avslutande examinationssamtal (som  kan genomföras via nätet).

Läsa på distans Visa/dölj innehåll

En unik examen Visa/dölj innehåll