Kristendomens historia, fornkyrkan, avancerad kurs, 15 hp

VT 2024, Halvfart, Ortsoberoende

Stängd för sen anmälan

Kristendomens historia, fornkyrkan, avancerad kurs, 15 hp

VT 2025, Halvfart, Ortsoberoende

I denna kurs får du möjlighet att fördjupa dig i den spännande utvecklingen  under de första kristna århundradena. Kursen består av självständiga  litteraturstudier, med stor frihet i val av litteratur (översikter,  kommentarlitteratur, primärkällor och minst en avhandling), med stöd i form av  handledning, frivilliga seminarier och ett avslutande examinationssamtal (som  kan genomföras via nätet).

Läsa på distans

En unik examen