Kristendomens historia, medeltiden, avancerad kurs, 15 hp

Kristendomens historia, medeltiden, avancerad kurs

VT 2019, Halvfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Kristendomens historia, medeltiden, avancerad kurs, 15 hp

HT 2019, Halvfart, Linköping

Kristendomens historia, medeltiden, avancerad kurs

VT 2020, Halvfart, Linköping

I denna kurs får du möjlighet att fördjupa dig i den för kristenheten och  Europa så avgörande utvecklingen under den medeltida epoken. Den består av  självständiga litteraturstudier, med stor frihet i val av litteratur  (översikter, kommentarlitteratur, primärkällor och minst en avhandling), med  stöd i form av handledning, frivilliga seminarier och ett avslutande  examinationssamtal (som kan genomföras via nätet). 

Läs mer om kursen

https://liu.se/studieinfo/kurs/790a62

https://liu.se/artikel/religionsvetenskap

https://liu.se/utbildning/kurs/790a62

En unik examen
Visa/dölj innehåll

Sidansvarig: Studentrekrytering, studentrekrytering@liu.se