Kristendomens historia, medeltiden, avancerad kurs

15 hp

Kristendomens historia, medeltiden, avancerad kurs

HT 2022, Halvfart, Ortsoberoende

Kristendomens historia, medeltiden, avancerad kurs, 15 hp

VT 2023, Halvfart, Ortsoberoende

Kristendomens historia, medeltiden, avancerad kurs

HT 2023, Halvfart, Ortsoberoende

Öppnar för sen anmälan 2023-07-14

Kristendomens historia, medeltiden, avancerad kurs, 15 hp

VT 2024, Halvfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

I denna kurs får du möjlighet att fördjupa dig i den för kristenheten och  Europa så avgörande utvecklingen under den medeltida epoken. Den består av  självständiga litteraturstudier, med stor frihet i val av litteratur  (översikter, kommentarlitteratur, primärkällor och minst en avhandling), med  stöd i form av handledning, frivilliga seminarier och ett avslutande  examinationssamtal (som kan genomföras via nätet). 

Läsa på distans

En unik examen