:

Kristendomens historia, medeltiden, avancerad kurs, 15 hp

Kristendomens historia, medeltiden, avancerad kurs

HT 2021, Halvfart, Linköping

Kristendomens historia, medeltiden, avancerad kurs, 15 hp

VT 2022, Halvfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Kristendomens historia, medeltiden, avancerad kurs

HT 2022, Halvfart, Ortsoberoende

Öppnar för sen anmälan 2022-07-15

Kristendomens historia, medeltiden, avancerad kurs, 15 hp

VT 2023, Halvfart, Ortsoberoende

Inte öppen för anmälan

I denna kurs får du möjlighet att fördjupa dig i den för kristenheten och  Europa så avgörande utvecklingen under den medeltida epoken. Den består av  självständiga litteraturstudier, med stor frihet i val av litteratur  (översikter, kommentarlitteratur, primärkällor och minst en avhandling), med  stöd i form av handledning, frivilliga seminarier och ett avslutande  examinationssamtal (som kan genomföras via nätet). 

Läsa på distans Visa/dölj innehåll

En unik examen Visa/dölj innehåll