Kristendomens historia, medeltiden, avancerad kurs, 15 hp

Kristendomens historia, medeltiden, avancerad kurs, 15 hp

VT 2020, Halvfart, Ortsoberoende

Kristendomens historia, medeltiden, avancerad kurs

HT 2020, Halvfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Kristendomens historia, medeltiden, avancerad kurs, 15 hp

VT 2021, Halvfart, Ortsoberoende

Kristendomens historia, medeltiden, avancerad kurs

HT 2021, Halvfart, Linköping

I denna kurs får du möjlighet att fördjupa dig i den för kristenheten och  Europa så avgörande utvecklingen under den medeltida epoken. Den består av  självständiga litteraturstudier, med stor frihet i val av litteratur  (översikter, kommentarlitteratur, primärkällor och minst en avhandling), med  stöd i form av handledning, frivilliga seminarier och ett avslutande  examinationssamtal (som kan genomföras via nätet). 

Läsa på distansVisa/dölj innehåll

En unik examenVisa/dölj innehåll