Kristendomens historia, medeltiden, avancerad kurs, 15 hp

VT 2024, Halvfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Kristendomens historia, medeltiden, avancerad kurs, 15 hp

VT 2025, Halvfart, Linköping

I denna kurs får du möjlighet att fördjupa dig i den för kristenheten och  Europa så avgörande utvecklingen under den medeltida epoken. Den består av  självständiga litteraturstudier, med stor frihet i val av litteratur  (översikter, kommentarlitteratur, primärkällor och minst en avhandling), med  stöd i form av handledning, frivilliga seminarier och ett avslutande  examinationssamtal (som kan genomföras via nätet). 

Läsa på distans

En unik examen