Kristendomens historia, 1500-talet till och med 1700-talet, avancerad kurs, 15 hp

Kristendomens historia, 1500-talet till och med 1700-talet, avancerad kurs

VT 2019, Halvfart, Linköping

Kristendomens historia, 1500-talet till och med 1700-talet, avancerad kurs, 15 hp

HT 2019, Halvfart, Linköping

Kristendomens historia, 1500-talet till och med 1700-talet, avancerad kurs, 15 hp

VT 2020, Halvfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

I denna kurs får du möjlighet att fördjupa dig i den kristendomshistoriska  utvecklingen under 1500‐, 1600‐ och 1700‐talet, alltså reformationen och den  därpå kommande tiden. Den består av självständiga litteraturstudier, med stor  frihet i val av litteratur (översikter, kommentarlitteratur, primärkällor och  minst en avhandling), med stöd i form av handledning, frivilliga seminarier och ett avslutande examinationssamtal (som kan genomföras via nätet).

En unik examen
Visa/dölj innehåll