:

Kristendomens historia, 1500-talet till och med 1700-talet, avancerad kurs, 15 hp

Kristendomens historia, 1500-talet till och med 1700-talet, avancerad kurs, 15 hp

VT 2022, Halvfart, Linköping

Kristendomens historia, 1500-talet till och med 1700-talet, avancerad kurs

HT 2022, Halvfart, Ortsoberoende

Kristendomens historia, 1500-talet till och med 1700-talet, avancerad kurs, 15 hp

VT 2023, Halvfart, Ortsoberoende

Öppnar för sen anmälan 2022-12-15

Kristendomens historia, 1500-talet till och med 1700-talet, avancerad kurs

HT 2023, Halvfart, Ortsoberoende

I denna kurs får du möjlighet att fördjupa dig i den kristendomshistoriska  utvecklingen under 1500-, 1600- och 1700-talet, alltså reformationen och den  därpå kommande tiden. Den består av självständiga litteraturstudier, med stor  frihet i val av litteratur (översikter, kommentarlitteratur, primärkällor och  minst en avhandling), med stöd i form av handledning, frivilliga seminarier och ett avslutande examinationssamtal (som kan genomföras via nätet).

Läsa på distans Visa/dölj innehåll

En unik examen Visa/dölj innehåll