Kristendomens historia, 1500-talet till och med 1700-talet, avancerad kurs, 15 hp

Kristendomens historia, 1500-talet till och med 1700-talet, avancerad kurs, 15 hp

VT 2020, Halvfart, Ortsoberoende

Kristendomens historia, 1500-talet till och med 1700-talet, avancerad kurs

HT 2020, Halvfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Kristendomens historia, 1500-talet till och med 1700-talet, avancerad kurs, 15 hp

VT 2021, Halvfart, Ortsoberoende

Kristendomens historia, 1500-talet till och med 1700-talet, avancerad kurs

HT 2021, Halvfart, Linköping

I denna kurs får du möjlighet att fördjupa dig i den kristendomshistoriska  utvecklingen under 1500-, 1600- och 1700-talet, alltså reformationen och den  därpå kommande tiden. Den består av självständiga litteraturstudier, med stor  frihet i val av litteratur (översikter, kommentarlitteratur, primärkällor och  minst en avhandling), med stöd i form av handledning, frivilliga seminarier och ett avslutande examinationssamtal (som kan genomföras via nätet).

Läsa på distans
Visa/dölj innehåll

En unik examen
Visa/dölj innehåll