Kristendomens historia, 1800 till nutid, avancerad kurs, 15 hp

Kristendomens historia, 1800 till nutid, avancerad kurs, 15 hp

VT 2021, Halvfart, Ortsoberoende

Öppnar för sen anmälan 2021-12-15

Kristendomens historia, 1800 till nutid, avancerad kurs

HT 2021, Halvfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Kristendomens historia, 1800 till nutid, avancerad kurs, 15 hp

VT 2022, Halvfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2021-12-15

Kristendomens historia, 1800 till nutid, avancerad kurs

HT 2022, Halvfart, Ortsoberoende

I denna kurs får du möjlighet att fördjupa dig i den kristendomshistoriska  utvecklingen under 1800-talet fram till nutid och kan ha olika huvudfokus när  det gäller historiskt skede, geografiskt område, etc. Den består av  självständiga litteraturstudier, med stor frihet i val av litteratur (översikter, kommentarlitteratur, primärkällor och minst en avhandling), med  stöd i form av handledning, frivilliga seminarier och ett avslutande  examinationssamtal (som kan genomföras via nätet). 

Läsa på distansVisa/dölj innehåll

En unik examenVisa/dölj innehåll