Kristendomens historia, 1800 till nutid, avancerad kurs

15 hp

Kristendomens historia, 1800 till nutid, avancerad kurs

HT 2022, Halvfart, Ortsoberoende

Kristendomens historia, 1800 till nutid, avancerad kurs, 15 hp

VT 2023, Halvfart, Ortsoberoende

Stängd för sen anmälan

Kristendomens historia, 1800 till nutid, avancerad kurs

HT 2023, Halvfart, Ortsoberoende

Öppnar för sen anmälan 2023-07-14

Kristendomens historia, 1800 till nutid, avancerad kurs, 15 hp

VT 2024, Halvfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

I denna kurs får du möjlighet att fördjupa dig i den kristendomshistoriska  utvecklingen under 1800-talet fram till nutid och kan ha olika huvudfokus när  det gäller historiskt skede, geografiskt område, etc. Den består av  självständiga litteraturstudier, med stor frihet i val av litteratur (översikter, kommentarlitteratur, primärkällor och minst en avhandling), med  stöd i form av handledning, frivilliga seminarier och ett avslutande  examinationssamtal (som kan genomföras via nätet). 

Läsa på distans

En unik examen