Kristendomens historia, 1800 till nutid, avancerad kurs, 15 hp

Kristendomens historia, 1800 till nutid, avancerad kurs

VT 2019, Halvfart, Linköping

Kristendomens historia, 1800 till nutid, avancerad kurs, 15 hp

HT 2019, Halvfart, Linköping

Kristendomens historia, 1800 till nutid, avancerad kurs, 15 hp

VT 2020, Halvfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

I denna kurs får du möjlighet att fördjupa dig i den kristendomshistoriska  utvecklingen under 1800-talet fram till nutid och kan ha olika huvudfokus när  det gäller historiskt skede, geografiskt område, etc. Den består av  självständiga litteraturstudier, med stor frihet i val av litteratur  (översikter, kommentarlitteratur, primärkällor och minst en avhandling), med  stöd i form av handledning, frivilliga seminarier och ett avslutande  examinationssamtal (som kan genomföras via nätet). 

Läs mer om kursen

https://liu.se/studieinfo/kurs/790a64

https://liu.se/artikel/religionsvetenskap

En unik examen
Visa/dölj innehåll