Kristendomens historia, magisteruppsats

VT 2024, Halvfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Kristendomens historia, magisteruppsats

VT 2025, Halvfart, Linköping

I denna kurs får du möjlighet att under tio veckor fördjupa dig inom ett ämne  som särskilt intresserar dig genom att skriva ett vetenskapligt  fördjupningsarbete, en magisteruppsats, främst inom det kyrkohistoriska fältet.  Det självständiga uppsatsförfattandet sker med stöd av handledning och  seminarier.

Läsa på distans

En unik examen