Kristendomens historia, magisteruppsats, 15 hp

Kristendomens historia, magisteruppsats

VT 2019, Halvfart, Linköping

Kristendomens historia, magisteruppsats, 15 hp

HT 2019, Halvfart, Linköping

Kristendomens historia, magisteruppsats

VT 2020, Halvfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

I denna kurs får du möjlighet att under tio veckor fördjupa dig inom ett ämne  som särskilt intresserar dig genom att skriva ett vetenskapligt  fördjupningsarbete, en magisteruppsats, främst inom det kyrkohistoriska fältet.  Det självständiga uppsatsförfattandet sker med stöd av handledning och  seminarier.

Läs mer om kursen

https://liu.se/studieinfo/kurs/790a65

https://liu.se/artikel/religionsvetenskap

En unik examen
Visa/dölj innehåll

Sidansvarig: Studentrekrytering, studentrekrytering@liu.se