Kristendomens historia, magisteruppsats, 15 hp

Kristendomens historia, magisteruppsats, 15 hp

HT 2019, Halvfart, Linköping

Kristendomens historia, magisteruppsats

VT 2020, Halvfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Kristendomens historia, magisteruppsats

VT 2021, Halvfart, Ortsoberoende

I denna kurs får du möjlighet att under tio veckor fördjupa dig inom ett ämne som särskilt intresserar dig genom att skriva ett vetenskapligt fördjupningsarbete, en magisteruppsats, främst inom det kyrkohistoriska fältet.  Det självständiga uppsatsförfattandet sker med stöd av handledning och seminarier.

 

Läsa på distans
Visa/dölj innehåll

En unik examen
Visa/dölj innehåll