Kristendomens historia, masteruppsats, 30 hp

Kristendomens historia, masteruppsats

VT 2019, Helfart, Linköping

Kristendomens historia, masteruppsats, 30 hp

HT 2019, Helfart, Linköping

Kristendomens historia, masteruppsats

VT 2020, Helfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

I denna kurs får du möjlighet att under en hel termin fördjupa dig inom ett  ämne som särskilt intresserar dig genom att skriva ett vetenskapligt  fördjupningsarbete, en masteruppsats, främst inom det kyrkohistoriska fältet.   Det självständiga uppsatsförfattandet sker med stöd av handledning och  seminarier.

Läs mer om kursen

https://liu.se/studieinfo/kurs/790a66

https://liu.se/artikel/religionsvetenskap

En unik examen
Visa/dölj innehåll