Kristendomens historia, masteruppsats, 30 hp

Kristendomens historia, masteruppsats

VT 2021, Helfart, Ortsoberoende

Öppnar för sen anmälan 2021-12-15

Kristendomens historia, masteruppsats

VT 2022, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2021-12-15

I denna kurs får du möjlighet att under en hel termin fördjupa dig inom ett  ämne som särskilt intresserar dig genom att skriva ett vetenskapligt  fördjupningsarbete, en masteruppsats, främst inom det kyrkohistoriska fältet.   Det självständiga uppsatsförfattandet sker med stöd av handledning och  seminarier.

Läsa på distansVisa/dölj innehåll

En unik examenVisa/dölj innehåll