Östasiatiska religioner, introduktion, 7.5 hp

Östasiatiska religioner, introduktion, 7.5 hp

VT 2020, Halvfart, Ortsoberoende

Syftet med kursen är att ge en fördjupad översikt över östasiatiska religioner som hinduism och buddhism med fokus på dess moderna historia och teologiska utveckling. Fokus kommer att ligga på utvecklingen de senaste hundra åren och lyfta fram hur dessa religioner utvecklats genom kulturella möten med bland annat koloniala makter. Kursen avser även ta upp utvecklingen av hinduism och buddhism i modern tid och hur dessa religioner har blivit globala fenomen som även kommit att påverka Europa och Nordamerika.

Läs mer om kursen

https://liu.se/artikel/religionsvetenskap

https://liu.se/studieinfo/kurs/790g14

En unik examen
Visa/dölj innehåll