Bibelvetenskap II: Gamla testamentet/Tanak och Nya testamentet, 15 hp

VT 2024, Halvfart, Ortsoberoende

Inställd

Bibelvetenskap II: Gamla testamentet/Tanak och Nya testamentet, 15 hp

VT 2025, Halvfart, Ortsoberoende

Bibeln sägs ofta vara världens mest lästa bok. Omkring två miljarder troende, judar och kristna, betraktar denna bok som helig skrift. Gamla testamentet/Tanak och Nya testamentet har därför en rik tolkningshistoria och har influerat tro, moral, kultur, språk, konst, litteratur och politik där judendom och kristendom har haft en framträdande roll i samhället. Vill du bredda dina kunskaper om Bibeln, ger denna fortsättningskurs i bibelvetenskapen spännande insikter om bibeltexternas tillkomst, historiska bakgrund, innehåll och teologiska huvudlinjer och hur de har tolkats i olika tider. En del av kursen är att fördjupa färdigheten att tolka de bibliska texterna på ett hermeneutiskt medvetet sätt. Kursen är icke-språklig och bibeltexterna läses i översättning.

 

Läsa på distans

En unik examen