Bibelvetenskap III: Jesus och evangelierna med grekiska, 15 hp

Bibelvetenskap III: Jesus och evangelierna med grekiska, 15 hp

VT 2020, Halvfart, Ortsoberoende

Bibelvetenskap III: Jesus och evangelierna med grekiska, 15 hp

VT 2021, Halvfart, Ortsoberoende

Inte öppen för anmälan

Vem var Jesus? Vem är Jesus? Denna fördjupningskurs i bibelvetenskap ger sig i kast med de fyra evangelierna i Nya testamentet och hur de porträtterar Jesus. Varje evangelium har sin särart och uttrycker delvis olika Jesustolkningar i den tidiga kyrkan även om det också finns många likheter mellan evangelierna. I kursen utforskas dessa likheter och skillnader. Dessutom berörs frågor om evangeliernas tillkomst, den historiske Jesus och texttolkningens förutsättningar. Kursen är språklig och bibeltexterna studeras på grundspråk.

Läsa på distans
Visa/dölj innehåll

En unik examen
Visa/dölj innehåll