Bibelvetenskap III: Jesus och evangelierna med grekiska, 15 hp

Bibelvetenskap III: Jesus och evangelierna med grekiska, 15 hp

VT 2020, Halvfart, Ortsoberoende

Vem var Jesus? Vem är Jesus? Denna fördjupningskurs i bibelvetenskap ger sig i kast med de fyra evangelierna i Nya testamentet och hur de porträtterar Jesus. Varje evangelium har sin särart och uttrycker delvis olika Jesustolkningar i den tidiga kyrkan även om det också finns många likheter mellan evangelierna. I kursen utforskas dessa likheter och skillnader. Dessutom berörs frågor om evangeliernas tillkomst, den historiske Jesus och texttolkningens förutsättningar. Kursen är språklig och bibeltexterna studeras på grundspråk.

Läs mer om kursen

https://liu.se/studieinfo/kurs/790g41/

https://liu.se/artikel/religionsvetenskap

En unik examen
Visa/dölj innehåll